info

Limba latină, limba strămoșilor pe care e necesar să o studiem responsabil

Limba latină este limba vechiul nostru popor greco-roman. Un popor de la care am preluat teme și tehnici specifice atât în arta plastică, cât și în cea literară, precum și multe alte formule, principii, metode, termeni etc. regăsite și în alte discipline, precum: istorie, filozofie, logică, drept, botanică, medicină. Limba latină este considerată de mulți dintre elevii clasei a IX-a, o materie foarte interesantă și importantă. Fiind o limbă veche, cel mai eficient mod de a o învăța este utilizarea manualelor specifice. Tocmai de aceea, echipa Delfin, vă pune acum la dispoziție două dintre cele mai apreciate manuale latina clasa 9. Acestea sunt:

  • Ecaterina Giurgiu, Iancu Fischer, Limba latină. Manual pentru clasa a IX-a, București, Didactică și Pedagogică, 2015.
  • Monica Duna, Ștefana Pârvu, Limba latină. Manual pentru clasa a IX-a, București, Humanitas, 2015.

Aceste materiale didactice pe care vi le propunem spre achiziție sunt realizate în conformitate cu programa școlară și beneficiază de avizul Ministerului Educației și Cercetării.

Structura și conținutul lor contribuie la o desfășurare eficientă a întregului proces de predare-învățare. Temele pe care elevii le vor aborda la ora de latină se împart în două mari domenii, astfel: domeniul social și politic, respectiv domeniul antropologic. Pe parcursul primei unități, elevii vor aborda problema mentalităţilor şi instituţilor din perioada regalităţii, republicii, principatului și diversele concepte politice și morale, vehiculate în timpul formelor de guvernare amintite anterior, în timp ce, în cea de-a doua parte, vor studia miturile şi  legendele specifice fondului cultural mediteranean din perioadele menţionate, problematica simbolistică, tipurile și prototipurile umane și moștenirile lingvistice și elementele de civilizație romană prezente în spațiul românesc. După studiul acestor mari domenii, elevii se vor ocupa împreună cu profesorul și de elementele de construcție ale comunicării ( substantiv, adjectiv, pronume, numeral, verb, noțiuni de sintaxă, valorile conjuncțiilor ut/cum) și funcției comunicative ale limbii latine.

De asemenea, fiecare manual de latină de clasa a IX-a prezintă diferite tipuri de activități și exerciții pentru buna desfășurarea a demersului didactic. Elevii vor avea de rezolvat exerciţii de identificare (a claselor şi subclaselor de flexiune în funcţie de desinenţe/ terminaţii), exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului global dintr-un text oral sau scris, exerciţii de desprindere/ înţelegere a ideilor dintr-un text ( conversaţie, descriere, discuţie, schemă, prezentare, povestire), utile în receptarea de mesaje din diverse situații de comunicare, exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri, exerciţii de prezentare, relatare/repovestire, în limba română, dialog, conversaţie dirijată sau liberă, simulare, interviu, joc de rol, dezbatere, în limba română, discuţii, descrieri, asocieri, comparaţii, povestire, comentariu,  în limba română, exerciţii de redactare: rezumat, redactări, în limba română, exerciţii de traducere şi retroversiune, exerciţii de transformare etc.. Realizate fie individual, fie în perechi sau în grup, în funcție de specificul fiecărei activități, elevii vor învăța și își vor consolida noile cunoștințe mult mai rapid și vor interacționa mult mai mult, dinamizând ora.

Pe tot parcursul anului, prin informațiile și activitățile propuse în oricare dintre cele două manuale de clasa a IX-a se urmărește ca elevii să învețe să utilizeze corect şi adecvat elementele şi structurile lingvistice în diverse contexte, să identifice ideea centrală dintr-un text și să-l poată rezuma, să utilizeze dicționarul, enciclopedia, documentarele, să cunoască și să valorifice consecințele romanizării asupra istoriei și culturii naționale etc.

Prin urmare, instrumentul necesar elucidării vestigiilor arheologice, numismatice și epigrafice, descoperite pe teritoriul țării noastre, limba latină este factorul care justifică identitatea noastră ca popor cu rădăcini romane și tocmai de aceea trebuie să o studiați cu responsabilitate. Așa că începeți!

Oricare dintre aceste manuale de clasa a IX-a destinate studiului limbii latine se poate achiziționa simplu și rapid, din librăria noastră online.